Spletne strani študijskega programa Tehniško varstvo okolja se nahajajajo na naslovu http://tvo.fs.um.si